สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณซอยข้างศาลาชุมชน หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณซอยข้างศาลาชุมชน หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง