ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

    ด้วยสภาเทศบาลตำบลนายาง ดำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง เพื่อให้สภาเทศบาล เลือกประธานสภา และรองประธานสภาเทศบาล และเรื่องอื่นๆ

    จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน หากท่านใดสนใจรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุมได้ในวันและ เวลา สภานที่ดังกล่าว

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง