ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลนายาง
สำนักงานเทศบาลตำบลนายาง ตั้งอยู่ที่ 444 หมู่ที่2 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
เบอร์โทรศัพท์ เเละ เบอร์โทรสาร 032-471-358-9

GPS : 12.833948, 99.934417