ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย กรณีเกิดวาตภัย จำนวน 2 ราย

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
 
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง
</div>

<!-- footer file -->
<div class=
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง