มอบของใช้จำเป็น แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 2 ราย

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
วันที่ 16 พฤษภาคม 2566
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลนายาง มอบหมายให้ นายอุดม วงวาทิน รองนายกเทศมนตรีตำบลนายาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ มอบของใช้จำเป็น แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 2 ราย
1.ผู้สูงอายุเพศหญิง อายุ 73 ปี ป่วยเป็นโรครูมาตอยด์ หมู่ 10 ต.เขาใหญ่ (บ้านหุบกะพง) อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี และในเวลาต่อมา กองสวัสดิการสังคม ได้ประสานมอบเตียงผู้ป่วยให้แก่ ผู้สูงอายุท่านนี้
2.ผู้สูงอายุเพศชาย อายุ 76 ปี มีอาการตาบอด หมู่ 3 ต.ดอนขุนห้วย (บ้านหนองเผาถ่าน) อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง