กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยสภาเทศบาลตำบลนายาง กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันจันทร์ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง 

    จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน หากท่านใดสนใจรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุมได้ในวันและ เวลา สภานที่ดังกล่าว

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง