สงกรานต์ปลอดภัย ตามมาตรการ 4 ห้าม 3 ต้อง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

                                    ภายใต้ "มาตรการ 4 ห้าม 3 ต้อง"

       เทศบาลตำบลนายาง ขอเชิญชวนประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ปฏิบัติตามมาจรการ 4 ห้าม 3 ต้อง เพื่อความปลอดภัยแก่ตัวท่านและผู้ร่วมทาง

4 ห้าม                                              3 ต้อง

 ห้าม เมาแล้ขขับ                               ต้อง สวมหมวกนิรภัย

 ห้าม โทรแล้วขับ                               ต้อง คาดเข็มขัดนิรภัย

 ห้าม ง่วงแล้วขับ                                ต้อง มีใบอนุญาตขับรถ

 ห้าม ขับรถเร็วเกินกฏหมายกำหนด

 

ขอไห้เดินทางปลอดภัยนะครับผม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง