โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน ประจำปี 2566

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน ประจำปี 2566

วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2566

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนายาง

       นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลนายาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน ประจำปี 2566 โดยมี นายอนุชา สุภาษิต ปลัดเทศบาลตำบลนายาง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนการงาน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

      โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้มีดังนี้

1.เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด

2.เพื่อให้ประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ

3.เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

      เทศบาลตำบลนายาง จึงได้จัดการแข่งขันกีฬาชุมชน ประจำปี 2566 โดยมีการแข่งขันกีฬา 4 ประเภทได้แก่

1.กีฬาเซปักตะกร้อ  มีชุมชนส่งเข้าร่วม จำนวน 13 ทีม

2.กีฬาเปตอง ประเภทชาย มีชุมชนส่งเข้าร่วมจำนวน 19 ทีม  ประเภทหญิงมีชุมชนส่งเข้าร่วมจำนวน 8 ทีม

3.กีฬายิงจุดโทษ มีชุมชนส่งเข้าร่วมจำนวน 23 ทีม

4.การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน  มีชุมชนส่งเข้าร่วมจำนวน 32 ทีม

มีผลการแข่งขันดังนี้

1.กีฬาเซปักตะกร้อ ได้แก่

    รางวัลชนะเลิศ ชุมชนหุบกะพง

     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ชุมชนดอนขุนห้วย C

     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ชุมชนดอนขุนห้วย A

2.กีฬาเปตอง ประเภทชาย

     รางวัลชนะเลิศ ชุมชนเขาไม้นวล A

     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ชุมชนเขาไม้นวล B

     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ชุมชนเนินทราย B

กีฬาเปตอง ประเภทหญิง

     รางวัลชนะเลิศ ชุมชนหุบกะพง

     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ชุมชนนายาง A

     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ชุมชนหนองเผาถ่าน B

3.กีฬาแข่งขันยิงจุดโทษ

     รางวัลชนะเลิศ ชุมชนไร่เนิน

     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ชุมชนหนองเผาถ่าน B

     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ชุมชนดอนขุนห้วย B

4.การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

ประเภทวิ่งกระสอบ  รางวัลชนะเลิศ ชุมชนไร่เนิน

ประเภทกินวิบาก  รางวัลชนะเลิศ ชุมชนบ้านไร่

ประเภทวิ่งผลัดซูเปอร์แมน  รางวัลชนะเลิศ ชุมชนบ้านไร่

ประเภทเทแป้ง  รางวัลชนะเลิศ ชุมชนไร่เนิน

ประเภทปิดตาตีปี๊บ ชาย  รางวัลชนะเลิศ ชุมชนบ้านไร่

ประเภทปิดตาตีปี๊บ ชาย  รางวัลชนะเลิศ ชุมชนตลาดนิคม

       โดยโครการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและชุมชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อมวลชนที่สนับสนุนการประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง