นายกเทศมนตรีตำบลนายาง มอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ร.ร.บ้านร่องระกำ

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
นายกเทศมนตรีตำบลนายาง มอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย
วันที่ 23 มีนาคม 2566
ณ โรงเรียนบ้านร่องระกำ
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลนายาง เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย และวันสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง