ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลนายาง

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง
นายฉลอง ช้างสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลนายาง ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย กรณีเกิดอัคคีภัย สถานที่เก็บฟาง ต.ดอนขุนห้วย

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง