ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุรพล - วงแหวน หมู่ 7

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลนายาง ได้ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุรพล - วงแหวน หมู่ 7 ระยะทาง 405 เมตร ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน ได้เดินทางสะดวกและปลอดภัย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง