พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย ประจำปีการศึกษา 2565

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
วันที่ 27 มกราคม 2566
ณ.โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลนายาง มอบหมายให้ นายฉลอง ช้างสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลนายาง เป็นประธาน พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนางสาวกมลวรรณ สืบสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วยในครั้งนี้
โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกีฬาภายใน ดังนี้
1.เพื่อส่งเสริมความสามัคคีของหมู่คณะ
2.เพื่อให้นักเรียนได้นำทักษะทางด้านกีฬามาใช้
3.เสริมสร้างให้นักเรียนสามารถปฏิบัติถูกต้องตามกฎ กติกา ของกีฬาที่แข่งขัน
4.ส่งเสริมพัฒนาการด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม
หลังจากนั้น นายฉลอง ช้างสุวรรณยังได้มอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาที่ชะนะการแข่งขัน

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง