การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนายาง ครั้งที่ 8/2565

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง

นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลนายาง เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนายาง ครั้งที่ 8/2565 เรื่อง พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี ผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,ผู้ทรงคุณวุฒิ,ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนประชาคม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง