ตรวจสอบงานโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสืบ หมู่ 8 ต.เขาใหญ่

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และช่างควบคุมงาน ได้ตรวจสอบงานโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสืบ หมู่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ. เพชรบุรี ตามนโยบายของ นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลนายาง ที่ได้มอบหมายให้ กองช่าง เทศบาลตำบลนายาง ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลนายาง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง