กำจัดสัตว์มีพิษ ประเภทต่อ

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
วันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 20.09 น.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลนายาง ได้รับแจ้งมีสัตว์ปีกมีพิษ ประเภทต่อ บริเวณใกล้บ้านเรือนของประชาชน บริเวณ บ้านหนองเผาถ่าน หมู่ 3 ต.ดอนขุนห้วย จึงได้จัดเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ตรวจสอบ โดยดำเนินการกำจัดต่อ ได้อย่างปลอดภัย
พบเห็นหรือประสบเหตุสาธารณภัย แจ้งได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลนายาง โทร 032- 470517 ครับ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง