เก็บและกำจัดซากสุกร พื้นที่ หมู 3 ต.นายาง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

          เนื่องจาก  ได้รับการประสานมาจาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชะอำ ว่ามีผู้ประกอบการเลี้ยงสุกร (ไม่สามารถระบุได้) นำสุกรที่ตายแล้วจำนวน 6 ตัว ทิ้งลงแหล่งน้ำ (คลองชลประทาน ) ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ต.นายาง จึงขอให้ทางเทศบาลตำบลนายางร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ

          นางดวงตา สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้นางรัตนา มาแป้น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และ นางสาวรัตนาภรณ์ ชาญนาวี พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ ดำเนินการลงพื้นที่ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชะอำ เข้าตรวจสอบ และพ่นยาฆ่าเชื้อซากสุกร ทั้งก่อนและหลังเคลื่อนย้าย จากนั้นได้นำไปฝังกลบตามขั้นตอนต่อไป

      

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง