ตรวจสอบเหตุเดือดร้อนลำคาน กรณีบ้านข้างเผาเศษอาหาร (ต้นกระถิน) ที่เหลือจากการเลี้งแพะ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

      เนื่องจาก น.ส.รุ่งทิพย์ แซ่ลี บ้านเลขที่ 99/3 หมู่ 7 ต. นายาง แจ้งขอให้เทศบาลตำบลนายางเข้าตรวจสอบบ้านข้างเคียง เลี้ยงแพะและสุมเผาต้นกระถิน ทำให้ได้รับความเดือดร้อนจากควันไฟในการเผา 

      นางดวงตา สุวรรวัฒน์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในวันที่ 20 ธันวาคม 2564  และได้ทำการแนะนำให้นำเศษอาหารมาฝังกลบทำปุ๋ยแทนการเผา และหมั่นให้ทำความสะอาดบริเวณเลี้ยงสัตว์ อย่างสม่ำเสมอ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง