ทำความสะอาดบ่อผลิตน้ำประปา 3.8. 64

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 3 มีนาคม 2564
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลนายาง พร้อมด้วย นายอุดม วงวาทิน รองนายกเทศมนตรีตำบลนายาง และนายโสภณ พรสมบูรณ์ศิริ ผู้อำนวยการกองช่าง เข้าตรวจการทำความสะอาดบ่อผลิตน้ำประปา ณ สถานีผลิตน้ำประปาหนองข้าวนก (บ้านไร่เนิน) หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ เพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพของน้ำประปา ให้ใสสะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานการผลิตน้ำประปา และเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้น้ำ ก่อนส่งจ่ายน้ำประปาให้ผู้ใช้น้ำ ในเขตเทศบาลตำบลนายางต่อไป
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง