ส่งน้ำให้แก่ประชาชนที่ร้องขอ 11 .06 .2564

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 มิถุนายน 2564

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลนายาง ได้นำน้ำใช้ไปให้กับประชาชน ในหมู่ 10 ตำบลเขาใหญ่ ที่ได้ยื่นขออนุเคราะห์สนับสนุนน้ำสำหรับอุปโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง