พัฒนาสถานีผลิตน้ำประปาหนองข้าวนก(บ้านไร่เนิน)

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
วันที่ 8 และ 11 เมษายน 2565
กองการประปา เทศบาลตำบลนายาง นำโดยนายโสภณ พรสมบูรณ์ศิริ ผู้อำนวยการกองการประปา พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัดกองการประปาเทศบาลตำบลนายาง พร้อมใจกันจัดกิจกรรม 5 ส กำจัดวัชพืชรอบบ่อเก็บน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาด ณ สถานีผลิตน้ำประปาหนองข้าวนก (บ้านไร่เนิน) หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ เพื่อเสริมสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด และความปลอดภัย ในสถานที่ทำงาน (งานผลิตน้ำ) รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความผูกพัน ความสามัคคี และการทำงานเป็นหมู่คณะ

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง