สถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) 17.12.64

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)
ประจำวันศุกร์ ที่ 17 ธันวาคม 2564 ในเขตเทศบาลตำบลนายาง
วันนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อ โควิด 19
ขอให้ประชาชนป้องกันตัวเอง ปฏิบัติตัวตามที่ทางรัฐแนะนำ อย่างเคร่งครัด
แยกกันเราอยู่ รวมกันเป็นหมด
คำขวัญใหม่ ยุคโควิด 19
ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผม กินร้อน ช้อนกลาง ใส่แมส ด้วยนะครับ

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง