ขยายเขตประปา หมู่ 9 ต.เขาใหญ่

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น.
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับงานจ้างฯ โครงการขยายเขตประปา ซอยบ้านนางสุข มิลเลอร์ หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นที่เรียบร้อย ตามนโยบายของ นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลนายาง ที่ได้มอบหมายให้ กองการประปา เทศบาลตำบลนายาง ดำเนินการตามแผนฯ เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนายาง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้มีน้ำประปาใช้ทั่วทุกพื้นที่
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง