ประกาศเทศบาลตำบลนายาง เรื่องฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) สำนักงานเทศบาลตำบลนายาง จะทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2564  เพื่อความปลอดภัยของผู้มาติดต่อราชการและเจ้าหน้าที่ จึงขอประชาสัมพันธ์งดติดต่อราชการและปิดทำการในวันจันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2564 และจะเปิดทำการปกติในวันอังคาร ที่ 13 กรกฎาคม 2564 สำหรับการลงทะเบียนรับวัคซีนทางเลือกชิโนฟาร์ม ระหว่างวันที่ 12 - 19 กรกฎาคม 2564 ขอความกรุณาให้ลงทะเบียนผ่านช่องทาง เพจFB: เทศบาลตำบลนายาง ไปพลางก่อนเพื่อความปลอดภัยของท่าน

    จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง