ตรวจเยี่ยมผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลนายาง และมอบสิ่งของอุปโภคและบริโภค

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายฉลอง ช้างสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลนายาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลนายาง และมอบสิ่งของอุปโภคและบริโภค เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง