ประชุมตรวจความพร้อมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลนายาง

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลนายาง โดยนายฉลอง ช้างสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลนายาง ได้ประชุมตรวจความพร้อมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลนายาง เพื่อเป็นการซักซ้อมวิธีทำงาน พร้อมทั้งตรวจวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้สามารถทำงานได้รวดเร็ว และเกิดประโยชสูงสุดแก่ประชาชน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง