นำสิ่งของไปมอบแก่ โรงพยาบาลสนามและสถานที่กักกันบุคคลเสี่ยงในพื้นที่ (Local Quarantine) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

นายฉลอง ช้างสุวรรณ นายอุดม วงวาทิน รองนายกเทศมนตรีตำบลนายาง และคณะ เป็นตัวแทนในการนำสิ่งของไปมอบแก่ โรงพยาบาลสนามและสถานที่กักกันบุคคลเสี่ยงในพื้นที่ (Local Quarantine) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้กักตัวได้ใช้ ทางเทศบาลตำบลนายาง ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้กักตัวในครั้งนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง