ดาวโหลด app พ้นภัย

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด Application พ้นภัย เพื่อแจ้งสถานการณ์ภัยพิบัติ โดยป้อนข้อมูลในระบบได้แบบ Real Time และมีระบบตรวจสอบการร้องขอ และการให้ความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ประสบภัยยังสามารถติดตามความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว ผ่าน Mobile Application
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2251 7853 - 6 ต่อ 2207 - 10
#พ้นภัย
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง