ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้าถนนบ้านเนินทราย หมู่ที่ ๕ ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง