ผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์
 

ป่านศรนารายณ์ ,เจี๋ยนหมา หรือ SISAL เป็นพืชชนิดหนึ่งอยู่ในวงษ์ AGAVACEAE เป็นไม้ทรงพุ่มขึ้นเป็นกอใบเดียวเรียวยาว

คล้ายหอก ปลายใบมีหนามสีดำ แผ่นใบมีขนาดใหญ่กว้าง 5-13 ซม. ยาว 50-100 ซม. มีอายุเฉลี่ย 8-10 ปี เป็นพืชที่ทนต่อความ

แห้งแล้ง ชอบแสงแดด ถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศเม็กซิโก สำหรับประเทศไทยหลวงอรินทร์ชาติสังหารได้นำเข้ามาจากต่างประเทศ

โดยนำไปปลูกใว้ในที่ดินของท่านที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต่อมามีการขยายพันธ์แจกจ่ายให้กับชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง

ปลูกเป็นไม้ประดับแนวรั้ว ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำอาชีพการประมง และมักนำเส้นใยป่านศรนารายณ์มาทำเป็นเกลียวเชือกสมอเรือ

ในปี 2516 ราคาน้ำมันสูงขึ้นเป็นผลให้ผู้ผลิตเชือกจากเส้นใยสังเคราะห์ในประเทศไทยเริ่มหันมาสนใจกับเชือกป่านศรนารายณ์ และ

จัดตั้งโรงงานมาผลิตโดยซื้อเส้นใยของป่านศรนารายณ์จากชาวบ้านเป็นวัตถุดิบในการผลิตในปี2517 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยี่ยมเยียนสมาชิกในหมู่บ้านหุบกะพงได้ทรงเล็งเห็นว่าเส้นใยป่านศรนารายณ์

มีความเหนียวทนทานไม่ผุเปื่อยง่าย เหมาะสำหรับทำผลิตภัณฑ์หัตถกรรมต่างๆ จึงทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้กระทรวงอุตสาหกรรม

ให้การอบรมการทำผลิตภัณฑ์จักสานป่านศรนารายณ์ให้แก่ชาวบ้านเรื่อยมาจนเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในและนอกประเทศจนถึงปัจจุบัน

 

ผลิตโดย : กลุ่มอาชีพสตรีจักสานป่านศรนารายณ์

สถานที่ตั้ง : บ้านเลขที่ 25 หมู่8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120

เบอร์ติดต่อ :คุณณัฐระวี  โทร. 086-8448929 ,081-9877672

E-mail : araya_shop@hotmail.com , sornnarai@live.com

http://www.sornnarai.com

GPS : 12.774120, 99.909164