วัดนายาง

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วัดนายางตั้งอยู่ที่ ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี วัดนายางเดิมชื่อว่า วัดสุวรรณอำพาราม สร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏในหลักฐาน
แต่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดที่ค่อนข้างเก่าแก่ ภายในประดิษฐานหลวงปู่ศุข (วัดปากคลองมะขามเฒ่า) องค์ใหญ่ที่สุดในโลก
และยังมีพระพุทธรูปอายุหลายร้อยปีประดิษฐานอยู่ภายในใต้โบสถ์อีกด้วย