โครงการพระราชดำริเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มวรรณาขนุนทอด

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

โครงการพระราชดำริเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มวรรณาขนุนทอด

เริ่มต้นจากกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลนายาง มาเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน OTOP ขนาด 4 ดาว
มีการแปรรูปผักและผลไม้โดยการทอด มีทั้ง  มันม่วง มันเหลือง กล้วย เผือก และ กวนสัปรด  ขนุน กล้วย
คุณภาพเต็มร้อย  รสชาติอร่อย ไม่ใส่วัตถุกันเสีย  ไม่ใส่สี
ราคาถุงละ 35 บาท หรือ 3 ถุง 100 บาท
ดำเนินการมาประมาณ 10 ปี มีสมาชิกกลุ่มในปัจจุบันประมาณ 20 คน
จำหน่ายตามศูนย์สินค้าของฝากต่าง ๆ ภายในจังหวัดเพชรบุรี

สนใจติดต่อ คุณวรรณา โทร.089-929-7805
51  หมู่ 5  ตำบลดอนขุนห้วย  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี

GPS : 12.860212, 99.881825