ศูนย์เผยแพร่และส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์เผยแพร่และส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ในโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย)

ผลิตและจัดจำหน่ายสมุนไพรแคปซูลทุกชนิด

ดูแลโดย คุณดวงพร  แพร้วรุ่งเรือง ประธาน OTOP จังหวัดเพชรบุรี
 

สถานที่ตั้ง :  เลขที่152 หมู่5 ตำบล ดอนขุนห้วย อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี
                  032-791-030 , 086-355-1758 , 081-570-9931

ประเภท :  สินค้าอุปโภคและบริโภค ประเภทสมุนไพร

www.thaiherbbiz.com

GPS : 12.869798, 99.920432