สภาเทศบาลตำบลนายาง

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

พิชิต มีนาม


จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ


สมนึก นิพนธ์นิมิต


วิชัย ถนอมพลาดิสัย


ทิน ครุฑพงษ์


อำนวย พราหมณ์แก้ว