สำนักปลัดเทศบาล

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ/ชำนาญการ