คณะผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลนายาง

นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ