ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.สายท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง