ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อ ค.ส.ล. จากเหมืองสาธารณะบ้านนางทองสร้อย ถึง ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อ ค.ส.ล. จากเหมืองสาธารณะบ้านนางทองสร้อย ถึง ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง