ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เลียบลำห้วยยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง