ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายข้างประปา หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง