ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานเวรสูบน้ำประปา หมู่ที่ ๘ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานเวรสูบน้ำประปา หมู่ที่ ๘ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง