ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองชลประทาน - บ้านห้วยหินล่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวพัสดุ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง