ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค. ส. ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และวางท่อ ค.ส.ล. บริเวณถนนบ้านไร่บนถึงโครงการบีชวัลเลย์ หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง